Zahazan

DrZahazanMohamed

Dr Zahazan Mohamed

Merupakan graduan Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dari Universiti of Yarmouk, Jordan. Ijazah Sarjana Bahasa Arab dari UM dan Ijazah Doktor Falsafah juga dari UM dalam bidang Balaghah al-Quran. Beliau adalah mantan pensyarah bahasa Arab UIAM, kini merupakan Pengarah Urusan Telaga Biru Sdn. Bhd.

Beliau cukup sinonim dengan kuliah tafsir al-Quran di Radio IKIM.fm setiap hari semenjak enam tahun yang lalu. Beliau merupakan kolumnis Tafsir al-Quran Majalah Solusi dan banyak menerima undangan bagi menyampaikan kuliah dan ceramah di seluruh Malaysia.
Kepakaran: Bahasa Arab, Tafsir Al Quran.