Ahmad Wifaq

DrAhmadWifaqMokhtar

Dr Ahmad Wifaq Mokhtar

Mendapat Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dari Universiti Ibn Tofail, Maghribi, Ijazah Sarjana dan Ijazah Doktor Falsafah dari Universiti Moulay Ismail juga di Maghribi, masing-masing dalam bidang Fatwa dan al-Ijtihad al-Maqasidi.

Kini beliau adalah pensyarah kanan Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) merangkap Timbalan Pengarah INFAD (Institut Penyelidikan dan Pengurusan Fatwa Sedunia), USIM. Beliau juga merupakan panel Fiqh dalam laman web ilmu-ilmu Islam, al-ahkam.net.
Kepakaran: Maqasid Syariah, Usul Fiqh, Fiqh Ibadat, Manhaj Fatwa & Manhaj Tadabbur Al Quran.